ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΛΟΓΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ

ΑΡΕΘΟΥΣΑ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΡΕΘΟΥΣΑ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Video που δημιουργήθηκε για τη μόνιμη έκθεση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας «Αρέθουσα» και παρουσιάζει την ιστορία του κτιρίου μέσα από το μύθο της μεταμόρφωσης της νύμφης Αρέθουσας.

ΕΙΔΩΛΙΟ

ΕΙΔΩΛΙΟ

MAN CREATES MAN

MAN CREATES MAN

Soil and water. Materials of life.
Materials of creation in the hands of a Neolithic Man.