Ο Άνθρωπος πλάθει τον Άνθρωπο

MAN CREATES MAN

MAN CREATES MAN

Soil and water. Materials of life.
Materials of creation in the hands of a Neolithic Man.

SELEUCUS I NIKATOR from Europos to the Hellenistic world

SELEUCUS I NIKATOR from Europos to the Hellenistic world

SELEUCUS I NIKATOR from Europos to the Hellenistic world

ΣΕΛΕΥΚΟΣ Α΄ Ο ΝΙΚΑΤΩΡ  Από την Ευρωπό στην Ελληνιστική Οικουμένη

ΣΕΛΕΥΚΟΣ Α΄ Ο ΝΙΚΑΤΩΡ Από την Ευρωπό στην Ελληνιστική Οικουμένη

Mικρού μήκους animated ιστορικό ντοκιμαντέρ.