Σέλευκος Α΄ ο Νικάτωρ Από την Ευρωπό στην Ελληνιστική Οικουμένη / Τρέιλερ

SELEUCUS I NIKATOR from Europos to the Hellenistic world

SELEUCUS I NIKATOR from Europos to the Hellenistic world

SELEUCUS I NIKATOR from Europos to the Hellenistic world

ΣΕΛΕΥΚΟΣ Α΄ Ο ΝΙΚΑΤΩΡ  Από την Ευρωπό στην Ελληνιστική Οικουμένη

ΣΕΛΕΥΚΟΣ Α΄ Ο ΝΙΚΑΤΩΡ Από την Ευρωπό στην Ελληνιστική Οικουμένη

Mικρού μήκους animated ιστορικό ντοκιμαντέρ.

ΦΟΡΤΙΟ ΜΝΗΜΗΣ

ΦΟΡΤΙΟ ΜΝΗΜΗΣ

Ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για τον αρχαιολογικό χώρο
στα Λιγνιτωρυχεία της Αχλάδας στη Φλώρινα.